dammen.jpg

Kloek doet er alles aan om veilige en goede zorg te geven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in mei 2016 laten weten dat Kloek voldoet aan de randvoorwaarden daarvoor. Verder voldoen wij aan de voorwaarden van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkggz). Wij hebben de klachtenafhandeling conform die wet geregeld.

Kloek biedt wonen met zorg, zonder behandeling

Kloek biedt wonen met zorg voor mensen met een passende indicatie VV_PG Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.

Kloek biedt geen behandeling. Ook hebben wij geen erkenning voor de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Dat betekent dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen.

Mensen met een indicatieniveau vanaf ZZP5 kunnen bij Kloek komen wonen. Bewoners kunnen de rest van hun leven bij Kloek blijven wonen, ongeacht de zorgzwaarte. Als er behandeling nodig is, schakelen wij Thuiszorg West Brabant en/of stichting tanteLouise-Vivensis in. Daarvoor hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met hen afgesloten.

Niet iedereen kan bij Kloek wonen

Voor alle duidelijkheid zetten wij op een rij wie niet bij ons kunnen wonen:

  • mensen met een psychiatrisch beeld met (zeer ernstige) gedragsverandering zoals agressie
  • mensen die afhankelijk zijn van beademing
  • mensen met (ernstige) verslavingsproblematiek
  • mensen die in een (sub)comateuze toestand verkeren voordat zij bij ons zouden komen wonen

In de volgende situaties kijken we per persoon of wonen bij Kloek mogelijk is:

  • als iemand zeer complexe wondzorg nodig heeft
  • als iemand een zeer ernstige vorm van obesitas heeft
  • als iemand een zeldzame aandoening heeft

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om bewoners de zorg te bieden die aansluit bij hun wensen en die van hun familie. Maar er kan altijd iets zijn waarover u als bewoner of familie vragen hebt. Of waarmee u het niet eens bent. 

Dat kan iets in de verzorging of behandeling zijn, iets in de manier waarop medewerkers met u omgaan of iets rond de maaltijden. Bespreekt u dat dan eerst met de direct betrokken medewerker. Vaak is dat een verzorgende of de teamleider van de locatie. Meestal komt u er dan samen uit.

Lukt dat niet, of wilt u meer ondersteuning bij het oplossen van uw klacht, dan kunt u de externe klachtenfunctionaris inschakelen of naar de Geschilleninstantie Zorggeschil gaan.

Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie Zorggeschil

Wij hebben de klachtenafhandeling ondergebracht bij Quasir, De Meenthe 6, 8471 ZP Wolvega, (0561) 61 87 11.

De klachtenfunctionaris voor Kloek is mevrouw L. de Boon, van Quasir. U bereikt haar via bemiddeling@quasir.nl. Omschrijf in de mail uw klacht en geef aan om welke locatie van Kloek het gaat.

Mevrouw De Boon neemt vervolgens contact met u op en bespreekt uw klacht. Is dat niet afdoende, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Dat doet u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook bellen: (0561) 61 87 11. Meer informatie: www.zorggeschil.nl

Met deze mogelijkheden voldoen wij aan de eisen die de Wkggz aan zorgorganisaties stelt. Die wet bevordert de openheid over klachten en geschillen, zodat organisaties ervan kunnen leren.

Het uiteindelijke doel is om de zorg steeds verder te verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

De klachtenprocedure is allereerst voor cliƫnten, maar cliƫnten kunnen ook iemand machtigen om de klacht namens hen in te dienen.

Is iemand bijvoorbeeld wilsonbekwaam, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger de klacht voor hem of haar indienen. 

Huiskamergesprek

Wij nodigen onze bewoners elke 2 maanden uit voor een huiskamergesprek. Daarin kunnen zij hun wensen en verbeterpunten aangeven.

Wij maken een verslag van dat gesprek en zetten verbeterpunten zo snel mogelijk in gang.

 

logo Quasir voor op website

 

Zorggeschil Logo 1000x288

 
-Kwaliteit
Kloek streeft er naar de zorg op een zo'n hoog mogelijk kwaliteit te leveren. Als onze medewerkers zijn vakbekwaam. Mocht de zorgvraag te complex worden, kan Kloek altijd terugvallen op de zorgspecialiteiten van TWB en Tante Louise Vivensis, waarmee Kloek een samenwerkingscontract heeft afgesloten.
 
-personeel
Iedereen wordt gecontroleerd op geldige diploma's, referentie check en in het bezit zijn een geldig VOG verklaring.
 
-klachten procdedure
Zorg is en blijft mensenwerk. Er kunnen zich altijd zaken voordoen die een verschil in inzicht veroorzaken. Bij klachten adviseren wij eerst het gesprek aan te gaan bij een van de bestuurders, mocht u dat niet willen, dan kunt u zich melden bij ....(komt nog) , onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Kloek is ook aangesloten bij de klachten geschillencommissie gezondheidszorg.
 
-Keukentafel gesprek
Alle mantelzorgers van onze bewoners en de bewoners zelf worden iedere 2 maanden uitgenodigd voor een keukentafel gesprek, waarin wensen en verbeter punten aangegeven worden. Deze gesprekken zullen genotuleerd worden en verbeterpunten zullen in gang gezet worden.